Refresh loader

Orezy ovocných stromov

Home > Orezy ovocných stromov

Orezy ovocných stromov

Z hľadiska termínu realizácie orezu ovocných stromov rozlišujeme letný a zimný orez. Vo všeobecnosti je pre kôstkoviny (čerešňa, marhuľa, broskyňa) vhodnejší letný orez a pre jadroviny (jabloň, hruška) zimný orez.

Dôvodom je najmä vytváranie nových prírastkov a hojenie rán spôsobených orezom. Rez má podporiť dobré rozkonárovanie.

Zimný orez sa vykonáva mimo vegetačného obdobia od októbra-novembra do marca-apríla. Vhodnejšie je predjarie. Letný rez po zbere ovocia v júni až septembri.

Zásad vedenia rezu je viacero v závislosti od veku stromu a špecifikácie jednotlivých rodov ovocnín.

Ide o výchovný rez, zmladzovací rez a udržiavací rez.

Najdôležitejším je výchovný rez. Významne vplýva na vhodné vytvorenie optimálneho počtu kostrových konárov, ktoré tvoria základ budúcej koruny a rast stromu.

Všeobecná zásada je rezom ovplyvňovať rast stromu do šírky. Rast nemôžeme zastaviť, len ho môžeme správne usmerniť. Častou chybou nevedomého pestovateľa je, že si myslí, že orezom rast stromu spomalí.

Po neodborných silných zásahoch sa koruna stromu silno zahustí a strom vyženie tenké dlhé výhonky (tzv. vlky). Silnejšie zásahy do koruny stromu sa robia pri zmladzovacom alebo tzv. redukčnom reze.

Tento rez vykonávame u najstarších stromoch, ktoré neboli dlhšie orezané a u ktorých hrozí zlomenie vetiev, prípadne kvalita a množstvo ovocia je nízka.

Pri tomto reze treba postupovať opatrne, obozretne a nezredukovať viac ako tretinu, najviac polovicu objemu koruny. Väčšia redukcia koruny by mala za následok zničenie rodivého dreva a tým zbytočné zníženie množstva dopestovaného ovocia.

Optimálne sa rez vykonáva pravidelne v určitom intervale, v závislosti od rýchlosti rastu. Pri výchovných zásahoch je to pravidelne každý rok. Takémuto rezu tiež hovoríme udržiavací rez. Ním udržujeme optimálne rozvetvenie koruny a usmerňujeme rast.