Prírode blízky rez

Je to rez stromov vzácnych, starých, odumierajúcich, hodnotných z hľadiska veku, estetickej funkcie, biologickej rozmanitosti života na strome a pod. Je špecifický, s množstvom obmien oproti klasickému ošetrovaniu. Vyžaduje si odbornú zdatnosť a sofistikovaný prístup.