Refresh loader

Redukčné rezy

Home > Redukčné rezy

Redukčné rezy

Ich hlavným cieľom je redukovať (skracovať) dĺžku vetiev. Redukciu koruny treba robiť vysoko odborne, citlivo vzhľadom na prirodzený tvar stromu, na možnosť infekcie vetiev drevokaznými hubami a zmladenie koruny po reze nestabilnou druhotnou korunou.

Redukčný rez je opodstatnený najmä pri:

  • starých stromoch s odumierajúcou korunou, ktoré zaťahujú zásobné látky z okraja koruny do jej stredu. (Vtedy hovoríme o tzv. obvodovej redukcii.)
  • nevhodne vysadených stromoch. Ide o všetky prípady, keď strom zasahuje do niektorej zastavanej časti (budova, vzdušné vedenie, plot) a poškodzuje ju.
  • nevhodnej výsadbe taxónu dreviny, keď strom presahuje možnosti stanovišťa a rastie veľmi do šírky alebo výšky.
  • asymetrickej korune, rozvetvenej jednostranne alebo odkláňajúcej ťažisko stromu
  • dlhodobo neošetrovaných stromoch s rastovými defektmi, s poškodenou alebo odumretou časťou koruny, vážnymi defektmi na kmeni s rizikom zlomenia alebo vyvrátenia stromu