Refresh loader

Referencie

Home > Referencie

Referencie

Naša spolupráca s Ing. Adriánom Klimentom začala v roku 2015, kedy sme sa na neho obrátili s požiadavkou  realizácie rezu dospelých stromov.  Nasledovali ďalšie zákazky  - zakladacie  a výchovné  rezy  na mladých stromoch, bezpečnostné, stabilizačné, redukčné a zdravotné rezy  s použitím stromolezeckej techniky. Už pri prvej zákazke, ktorá bola prevedená k našej plnej spokojnosti, sme sa presvedčili o odbornom  arboristickom prístupe a potrebných znalostiach realizátora.

Ing. Libuše Murínová, odbor výstavby, ŽP a dopravy, Mestského úradu vo Zvolene

Obec Kováčová  bola v roku 2016 s prácami, ktoré ste pre nás vykonávali - výrub stromov, orez drevín veľmi spokojná. Aj v budúcnosti sa na Vás mienime obrátiť so žiadosťou o cenovú ponuku na údržbu verejnej zelene v obci.

Ing. Ján Izrael, starosta

Ing. Adrián Kliment v závere roku 2015 vykonával arboristické ošetrenie - orezy vybratých stromoradí v historickom Mestskom parku v Banskej Bystrici. Práce vykonával v korunách z vysokozdvižnej plošiny. Postupoval odborne, k orezom pristupoval citlivo a precízne. Ako osoba sa správal veľmi ústretovo, postup práce priebežne konzultoval. Ako objednávateľ (vtedajší správca mestskej zelene) som bol s jeho prácou spokojný a môžem ho odporučiť

Ing, Peter Sládek, záhradný architekt

Ing. Adrián Kliment pravidelne odborne ošetruje naše ovocné stromy a sme s jeho prácou veľmi spokojní.

Prof. Ing. Imrich Beseda, Dr., bývalý dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky

ďalej :

obec Slovenská Lupča, obec Špania Dolina atď.

Množstvo spokojných zákazníkov z Banskej Bystrice, a okolia,  Zvolena a okolia.

Naša firma úzko spolupracuje aj s inými záhradníckymi firmami – FLOR-ART, Záhradníctvo SEMIRAMIS, Záhradnícke služby JS, špecializované záhradnícke predajne, PESTICO Badín, Záhradníctvo ČAMBOR a iné.

Pravidelne chodíme na odborné semináre a prednášky, úzko spolupracujeme so Slovenským zväzom záhradkárov (SZZ).

Zúčastňujeme sa tiež rôznych výstav, podujatí a súťaží.