Refresh loader

Tvarovacie rezy

Home > Tvarovacie rezy

Tvarovacie rezy

Pravidelné rezy koruny stromu slúžiace na zastavenie rastu a vytvorenie neprirodzenej koruny.

Vykonávajú sa na stromoch od ich mladosti, permanentne počas celého života. Tvarovacím rezom nie je možné zmeniť korunu už odrasteného stromu a tiež nie je správne s tvarovaním takto zapestovaného stromu prestať. Na tvarovanie vyberáme druhy s dobrou korunovou a kmeňovou výmladnosťou. Vhodné sú hrab, brestovec (Celtis), lipa, pagaštan, platan, hloh, tis a i.