Refresh loader

Orezy okrasných drevín – údržby záhrad

Home > Orezy živých plotov > Orezy okrasných drevín – údržby záhrad

Orezy okrasných drevín – údržby záhrad

orezy okrasných drevín

Okrasné dreviny potrebujú pre plnenie svojej funkcie založiť dobre rozkonárenú, rovnomerne rozvetvenú, odborne založenú, zdravú korunu stromu. V ďalšej fáze rastu sa vykonáva celá rada rezov v korune stromu za účelom udržania dobrého zdravotného stavu. Odstraňujú sa vetvy trúce sa o seba, krížiace sa, vrastajúce do stredu a silno zahusťujúce korunu. Hovoríme im zdravotné rezy.

Ďalším z typu rezov je redukčný rez. Hlavným cieľom je redukovať (skracovať) dĺžku vetiev. Redukciu koruny treba robiť vysoko odborne, citlivo vzhľadom na prirodzený tvar stromu, na možnosť infekcie vetiev drevokaznými hubami a zmladenie koruny po reze nestabilnou druhotnou korunou.

Tvarovacie rezy sú pravidelné rezy koruny stromu slúžiace na zastavenie rastu a vytvorenie neprirodzenej koruny. Vykonávajú sa na stromoch od ich mladosti, permanentné počas celého života. Nie je možné tvarovacím rezom zmeniť korunu už odrasteného stromu a tiež nie je správne tvarovaním zapestované stromy prestať tvarovať. Na tvarovanie vyberáme druhy s dobrou korunovou a kmeňovou výmladnosťou. Vhodné sú  hrab, brestovec (Celtis), lipa, pagaštan, platan, hloh, tis ai.