Refresh loader

Orezy okrasných krov

Home > Orezy živých plotov > Orezy okrasných krov

Orezy okrasných krov

orez okrasných krov

Rez voľne rastúcich krov

Voľne rastúce okrasné kry v záhrade sa vyznačujú prirodzeným rozvoľneným rastom, vzhľadom, ktorý je prirodzený tomu ktorému druhu („habitus“), dostatočným rastovým priestorom umožňujúcim rast do veľkosti dospelého jedinca. Rezom sa vykonáva tzv. presvetľovanie. U tohto rezu sa pravidelne vyrezávajú celé výhonky alebo ich časti zahusťujúce korunu. Docielime tým dobré vyzrievanie dreva, kvitnutie a plodenie kra. Usmerňujeme rast a vytvárame väčší a redší ker ako u nerezaných krov.

Tvarované kry

Pokiaľ máme radi dekoratívne tvarovanie, zastrihávané záhradné prvky, malú záhradu s množstvom rastlín,  prípadne keď je potrebné, aby bolo cez ker vidieť na objekt za ním, tvarujeme ho tzv. orezávaním koruny. Jeho zámerom je vytvoriť atraktívny, umelý vzhľad. Odstraňujú sa konce konárov. Dlhodobý efekt je vytvoriť ker, ktorý je menší a hustejší ako nerezaný.