Refresh loader

Výsadby drevín

Home > Orezy živých plotov > Výsadby drevín

Výsadby drevín

výsadba okrasných drevín

Ide poväčšine o vzrastlejšie výpestky okrasných drevín, ktoré okamžite po výsadbe vytvárajú objem a majú dominantné postavenie. Sadia sa v skupinách alebo jednotlivo ako takzvané solitéry. Prihliada sa na teploty vzduchu počas roka, expozíciu, stanovište, pôdne podmienky a i. a podľa toho sa vyberá druh alebo skupinka druhov. Samozrejme neprehliadnuteľný význam má funkcia, ktorú má drevina v záhrade plniť.