Refresh loader

Vytváranie lesných okrajov

Home > Orezy živých plotov > Vytváranie lesných okrajov

Vytváranie lesných okrajov

Vytváranie lesných okrajov

Vysadením zmesi stromov a kvitnúcich kríkov na úzkom páse sa napodobní okraj lesa. Vo vašej záhrade môžeme vytvoriť skupinku menších, či stredne veľkých stromov, ktoré budú podporovať mnohé druhy hmyzu a poskytovať vtákom miesta na odpočinok. Je potrebné vybrať pás pozdĺž okraja záhrady orientovaný tak, aby ste minimalizovali tieň, ktorý bude dopadať na zvyšok záhrady. Údržba lesného okraja vo vašej záhrade zaberie veľmi málo času. Po vysadení je potrebné ho len zalievať a sledovať, či sa ujal. Po niekoľkých rokoch je potrebné skontrolovať, či niektorá rastlina nedominuje a nepotláča iné druhy.