Refresh loader

Udržiavacie rezy

Home > Udržiavacie rezy

Udržiavacie rezy

Ide o celý rad rezov v korune stromu za účelom udržania dobrého zdravotného stavu. Prevádza sa na vyrastených stromoch, ktoré už preklenuli obdobie výškového rastu.

Zdravotný rez

Ide o najbežnejší druh rezu, ktorý komplexne rieši udržanie dobrého zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti vyrasteného stromu. Po jeho vykonaní ostane koruna stromu mierne presvetlená, zbavená tlakového vetvenia, suchých, odumierajúcich, krížiacich sa, kodominantných (konkurujúcich terminálnemu, vrcholovému výhonu) vetiev, vetiev s rastovými defektmi, či nevhodným postavením a tých, ktoré korunu zahusťujú, rastú v súbehu alebo sú poškodené škodcami.

Bezpečnostný rez

Je najzákladnejším druhom rezu. Jeho účelom je zamedziť škodám na zdraví a majetku, ktoré by mohli vzniknúť pádom vetvy do bezprostredného okolia stromu. Pri tomto reze sa ošetrí koruna stromu od zlomených, nalomených, visiacich, suchých a poškodených vetiev. Je to rez relatívne lacný a opodstatnený všade tam, kde sa neoplatí investovať do nákladnejšieho zdravotného rezu. Prevádza sa v ktorúkoľvek ročnú dobu, keď sa zistí nebezpečenstvo zlomenia, resp. spadnutia poškodenej alebo suchej vetvy na zem a tým ohrozenia jej okolia.

Presvetľovací rez

Jeho cieľom je vniesť do hustej koruny stromu svetlo, vykonať citlivé presvetlenie strednej a spodnej časti koruny najviac 15-20 % jej objemu tak, aby nedošlo ku korunovej a kmeňovej výmladnosti. Odstraňujú sa vetvy, ktoré sa navzájom trú, krížia, vrastajú do stredu a silno zahusťujú korunu.