Refresh loader

Výchovné rezy

Home > Výchovné rezy

Výchovné rezy

Okrasné dreviny potrebujú pre plnenie svojej funkcie dobre rozkonárenú, rovnomerne rozvetvenú, odborne založenú, zdravú korunu stromu.

Keďže správne založené hlavné kosterné vetvenie je základ budúcej nosnej konštrukcie koruny, je nutné venovať mu patričnú pozornosť. V čase, keď sa kosterné vetvenie vyvíja, je ľahké ho formovať a rezné rany sa dobre hoja. Výška nasadenia vetiev sa s vekom nemení, a tak už v mladom veku vieme účinne formovať korunu tak, aby sme neboli nútení robiť nákladné a náročné ošetrenie stromu v budúcnosti. Predchádzame tým aj zlomom a defektom vetiev.