Náš príbeh

ADRIÁN KLIMENT K starostlivosti o stromy som sa dostal v roku 2000. Odvtedy sa ťahá niť mojej praxe v ovocinárstve, pestovaní lesa a v odborných orezoch drevín. Do roku 2004 som získaval vedomosti a zručnosti pod vedením skúseného odborníka. Záujem o stromy a ich význam ma viedol na vysokoškolské štúdium na Lesníckej fakulte vo Zvolene, ktoré…

viac

Prírode blízky rez

Je to rez stromov vzácnych, starých, odumierajúcich, hodnotných z hľadiska veku, estetickej funkcie, biologickej rozmanitosti života na strome a pod. Je špecifický, s množstvom obmien oproti klasickému ošetrovaniu. Vyžaduje si odbornú zdatnosť a sofistikovaný prístup.

naše služby

Výsadby drevín

výsadba okrasných drevín Ide poväčšine o vzrastlejšie výpestky okrasných drevín, ktoré okamžite po výsadbe vytvárajú objem a majú dominantné postavenie. Sadia sa v skupinách alebo jednotlivo ako takzvané solitéry. Prihliada sa na teploty vzduchu počas roka, expozíciu, stanovište, pôdne podmienky a i. a podľa toho sa vyberá druh alebo…

viac

Orezy okrasných drevín – údržby záhrad

orezy okrasných drevín Okrasné dreviny potrebujú pre plnenie svojej funkcie založiť dobre rozkonárenú, rovnomerne rozvetvenú, odborne založenú, zdravú korunu stromu. V ďalšej fáze rastu sa vykonáva celá rada rezov v korune stromu za účelom udržania dobrého zdravotného stavu. Odstraňujú sa vetvy trúce sa o seba, krížiace sa, vrastajúce do stredu a silno zahusťujúce korunu….

viac