Odborné orezy

A OŠETROVANIE DREVÍN

Zhodnotím, navrhnem, ošetrím

Nie ste si istý zdravotným stavom a bezpečnosťou stromov na Vašom pozemku?
Chcete mať peknú úrodu, dobre ošetrené ovocné, okrasné alebo mestské stromy?
Potrebujete ovocinára, alebo arboristu, ktorý Vám pomôže zhodnotiť stav drevín, navrhnúť ošetrenie a aj ho zrealizovať?

Ak áno, zavolajte ma.

KONTAKTOVAŤ

Ponúkame služby

V OBLASTI OVOCINÁRSTVA A ARBORISTIKY

Vlastním certifikát odbornej spôsobilosti Slovenský certifikovaný arborista. Práce vykonávam špeciálnou lanovou stromolezeckou technikou. Som poistený pre prípad škody voči tretím osobám. Vlastním oprávnenie na prácu vo výškach aj na prácu s motorovou pílou. Špecializujem sa na ošetrovanie a rez stromov smerom k ich ozdraveniu. Citlivými a cielenými zásahmi pomáham rozvinúť ich plný funkčný potenciál a hodnotu pre ich dlhodobé vitálne fungovanie.

Okrem iného sa môžem postarať aj o zoštiepkovanie konárov do 8 cm malým výkonným profesionálnym štiepkovačom. Vzniknutá štiepka je výborný materiál na mulčovanie.

Ovocné dreviny

Rovnováha rastu a rodivosti

Orezy ovocných drevín sledujú plné využitie rodivého potenciálu, kvalitu plodov a prevenciu chorôb. Rovnováha rastu a rodivosti prináša pravidelné kvalitné úrody.

Mestské stromy

Správna technika a technológia rezu

Mestské okrasné stromy vyžadujú odborne založenú korunu stromu. Dobre cielené zásahy v skorom veku, minimalizujú náročné zásahy neskôr. Technika a technológia rezu je iná
ako pri ovocných stromoch.

Okrasné dreviny

Celý rad rezov na udržanie dobrej kondície

Celý rad rezov na udržanie dobrej kondície a zdravotného stavu drevín. Od výchovných cez presvetlovacie, tvarovacie až po redukčné. Postup techniky rezu je iný ako pri ovocných drevinách.

Bezpečnostné väzby

Inštalácia stabilizačných lán

Tam kde sa môže očakávať statické zlyhanie časti koruny stromu je možná inštalácia stabilizačných lán slúžiacich na zabránenie rozlomenia kostrových vetvení, pripadne zachytenie pádu časti koruny stromu.

Výruby stromov

Posledné, a nie prvé riešenie

Kde už nie je možné zachovať strom s jeho funkciami z rôznych vážnych dôvodov, pristupujem k výrubu. Tento by mal byť posledným a nie prvým riešením.
Je najcitlivejším a najnáročnejším zo všetkých postupov.

Výsadby drevín

Premyslená výsadba do vhodných podmienok

Pri výsadbe prihliadam na funkčnosť, ekologické nároky a rozmery drevín
v dospelom veku. Podľa toho sa vyberá vhodné rozmiestnenie a spon výsadby.

Realizácie

odborných orezov a ošetrenia drevín

Zdravotný rez
chraneného stromu

Baťková lipa na Hriňovských lazoch

Redukčný rez
slivky višňoplodej

v areáli školy v Slovenskej Ľupči

Udržiavacie rezy
na stromoch

ZVOLEN, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

viac realizácií

Naša spolupráca s Ing. Adriánom Klimentom začala v roku 2015, kedy sme sa na neho obrátili s požiadavkou realizácie rezu dospelých stromov. Nasledovali ďalšie zákazky, kde sme sa presvedčili o odbornom arboristickom prístupe
a potrebných znalostiach realizátora.

Ing. Libuše Murínová

odbor výstavby, ŽP a dopravy, Mestského úradu vo Zvolene

Obec Kováčová  bola v roku 2016 s prácami, ktoré ste pre nás vykonávali – výrub stromov, orez drevín veľmi spokojná.

Ing. Ján Izrael

starosta

Ing. Adrián Kliment v závere roku 2015 vykonával arboristické ošetrenie – orezy vybratých stromoradí v historickom Mestskom parku v Banskej Bystrici. Postupoval odborne, citlivo a precízne. Môžem ho odporučiť.

Ing. Peter Sládek

záhradný architekt

OVOCINÁR A ARBORISTA

Adrián Kliment

K starostlivosti o stromy som sa dostal v roku 2000. Pod odborným vedením som4 roky ošetroval ovocné stromy a vykonával výchovné ruby v lesníctve. Záujemo stromy a ich význam ma viedol na vysokoškolské štúdium na Lesníckej fakulte vo Zvolene, ktoré som úspešne ukončil v roku 2009. Absolvoval som viacero kvalitných kurzov ovocinárstva a arboristiky spojených s niekoľkomesačnou praxou. Od roku 2010 pracujem v odbore ochrany prírody, ovocinárstva a arboristiky. Ťažiskom môjho záujmu je starostlivosť o stromy so všetkým, čo k tomu patrí. Vlastním oprávnenie slovenský certifikovaný arborista.

OBJEDNAJTE SI OBHLIADKU

Kontaktujte nás

Ing. Adrián Kliment
Kraľovohoľská 19
974 11 Banská Bystrica

tel.: 0903 261 953
email: kliment@arborum.sk

Na stromy s rozumom