Realizácie

odborných orezov a ošetrenia drevín

v meste Zvolen

Výchovné rezy stromov

V meste Zvolen som vykonal výchovné rezy na vzorke okolo 400 stromov. Jednalo sa o stromy ujaté, u ktorých prebieha prvá fáza vývoja výškový rast.

Zvolen, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča

Udržiavacie rezy na stromoch

V Zvolen sme ošetrili cez 250 dospelých stromov v uliach mesta. V Slovenskej Ľupči to boli vytipované stromy na námestí. V súkromných pozemkoch a záhradách ich bolo nespočetné množstvo. Najbežnejší zásah je zdravotný a bezpečnostný rez.

v meste Zvolen

Ošetrenie parku Ľ. Štúra

Bezpečnostné rezy suchých konárov v celom parku. V roku 2016-17 postupne sme vykonali bezpečnostný rez na vybraných drevinách v parku.

vo ZV a okolí a BB a okolí

Orezy ovocných drevín

Celý rad rezov ovocných drevín všetkeho druhu na nespočetnom množstve stromov. Od prírode blízkych rezov cez presvetľovacie, zmladzovacie rezy po znižovanie z výšky a zapestovanie sekundárnej koruny a úpravu korún ovocných stromov po neodborne vykonaných rezoch.

vo Zvolene

Ošetrenie Višňovského parku

Jednalo sa o zdravotné rezy na vybratých stromoch v parku v počte asi 120 stromov.

v meste Zvolen

Bezpečnostné väzby

Dynamické bezpečnostné väzby v parčiku na ulici Dukelských hrdinov. Statická väzba na lipe malolistej na židovskom cintoríne vo Zvolene. A iné.

v súkromnej záhrade vo Zvolene

Výrub duglasky tisolistej

Obrovská duglaska v malej záhrade medzi domami a záhradami vzbudzovala obavy majiteľa. Vzhľadom na to, že nebolo najšťastnejším riešením jej redukovanie vrcholu z výšky, bolo rozumnejšie požiadať o výrub stromu z titulu nevhodnej výsadby.

Baťková lipa na Hriňovských lazoch

Zdravotný rez chraneného stromu

CHKO Poľana mi zverila do rúk chránený strom s tým, že bolo potrebné vykonať najmä zdravotný rez. Tento sme vykonali v roku 2017. Dvaja arboristi sme obliezali korunu stromu dva dni.

na pamätných lipach v obci Hrnčiarska ves.

Stabilizačný rez sekundárnej koruny

Z dôvodu necitlivého, odborne nesprávneho predchádzajúceho zásahu, vyrástli nové výhony dosť veľkých rozmerov z rán ktoré postupne vyhnívali. Tieto predstavovali riziko vylomenia.

v areáli školy v Slovenskej Ľupči

Redukčný rez slivky višňoplodej

Majestátny strom s obvodom kmena 273 cm. Vitalita ešte pomerne dobrá, ale poškodenie drevokaznými hubami bolo výrazne. Snažili sme sa odľahčiť a stabilizovať.