Naša DNA. Odpredu aj odzadu. Celoročne podľa potreby, sezónnosti, nárokov drevín, vhodnosti rezu, s výberom najvhodnejšieho typu rezu. Vždy s prihliadnutím na zlepšenie zdravotného stavu.