Na základe referencii sme boli oslovení CHKO Poľana vykonať bezpečnostný rez na chránenom strome Baťkova lipa na Hriňovských lazoch. Na to bolo potrebné obliezť stromolezeckou technikou celý strom a ošetriť ho rezom od suchých vetiev. Prácu sme robili v letnom období dvaja arboristi dva dni. Viac záberov zo samotného orezu nájdete na facebookovej stránke arborum.sk v sekcii fotky.