Ďalším osvietenými záhradníkmi sú Mirek a Tatiana Schlampovci z Banskej Bystrice. Teším sa zo stretnutí s takýmito ľuďmi. Vďaka nim sme sa dostali na ošetrovačky zelene do Slovenskej Ľupče a Španej doliny. V areáli školy sme si vychutnali prácu s myrobalánom. Strom budí úžas pre svoju svalcovitosť, mohutnosť a vek.

 

 

Na každej jeho vetve rástla drevokazná huba ohňovec slivkový. Redukovali sme korunu, aby nedošlo k zlomeniu vetvy a prípadnému úrazu detí.