Aj v tomto prípade musel strom ustúpiť. Zákazník sa na mňa obrátil s požiadavkou spílenia vrcholca. Upozornil som ho na to, že takéto počínanie je poškodzovaním dreviny. Dobrým riešením bol výrub, keďže išlo o nevhodnú výsadbu veľkého stromu do malej záhrady.