P. farár z Hrnčiarskej Vsi v okrese Poltár sa na nás obrátil ako na členov ISA s požiadavkou stabilizačného rezu sekundárnej koruny, (ako sme zistili sme na mieste). Ešte horšie bolo to, čo sme videli z hora. Z vyhnitých rezov vyrastala nová koruna, riziko zlomu rástlo s váhou vetiev. Preto bolo potrebné pristúpiť k jej redukcii. Tieto vyrastené „vlky“ sú skutočnou hrozbou.